François Kraus
François Kraus
别名:未知性别:男地区:法国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:演员 / 制片人
简介:François Kraus,演员、制片人,主要作品有《由始至终》《圣维多利亚》等。François Kraus,演员、制片人,主要作品有《由始至终》《圣维多利亚》等。