Simon Jul
Simon Jul
别名:未知性别:男地区:丹麦出生地:丹麦
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Simon Jul,歌手,主要作品有《Freak 94》《Christmas In Jail》等。Simon Jul,歌手,主要作品有《Freak 94》《Christmas In Jail》等。