Alessio
Alessio
别名:未知性别:男地区:罗马尼亚出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Alessio,罗马尼亚流行男歌手,代表作品有《Esti Dulceata Romaniel》。Alessio,罗马尼亚流行男歌手,代表作品有《Esti Dulceata Romaniel》。