Pham Hong Phuoc
Pham Hong Phuoc
别名:未知性别:男地区:越南出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:Pham Hong Phuoc,歌手,代表作品有《Sau Chia Tay》《Phia Nha Khong Nang》《Ga An May Tinh Yeu》等。Pham Hong Phuoc,歌手,代表作品有《Sau Chia Tay》《Phia Nha Khong Nang》《Ga An May Tinh Yeu》等。