NiiHwa
NiiHwa
别名:니화性别:男地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:10月13日星座:天秤座职业:歌手
简介:NiiHwa,歌手,代表作品为《彻夜》《屋顶》《Go Hard》等。NiiHwa,歌手,代表作品为《彻夜》《屋顶》《Go Hard》等。