FiFi Rong
FiFi Rong
别名:未知性别:女地区:中国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手 / 制片人
简介:FiFi Rong,歌手、制作人,主要作品有《Run From Your Love》《hey that's no way to say goodbye》《Forget》等。FiFi Rong,歌手、制作人,主要作品有《Run From Your Love》《hey that's no way to say goodbye》《Forget》等。