KIMMUNE J
KIMMUNE J
别名:키뮨제이性别:男地区:韩国出生地:未知
血型:未知生日:未知星座:未知职业:歌手
简介:KIMMUNE J ,歌手,主要作品有《Daisy》《OLATA》等。KIMMUNE J ,歌手,主要作品有《Daisy》《OLATA》等。