Luciano Scarpa
Luciano Scarpa
别名:未知性别:男地区:意大利出生地:意大利坎帕尼亚大区
血型:未知生日:12月23日星座:摩羯座职业:演员
简介:Luciano Scarpa,演员,主要作品有《沙漠兄弟连》《庸人自扰》等。Luciano Scarpa,演员,主要作品有《沙漠兄弟连》《庸人自扰》等。