Buono!
Buono!
地区:日本成员: 嗣永桃子 / 夏烧雅 / 铃木爱理
简介:Buono!,日本组合。由Berryz工房的嗣永桃子、夏烧雅及℃-ute的铃木爱理3人所组成,代表作品有专辑《We are buono!》,单曲《MY BOY》《Take It Easy!》《DEEP MIND》等。Buono!,日本组合。由Berryz工房的嗣永桃子、夏烧雅及℃-ute的铃木爱理3人所组成,代表作品有专辑《We are buono!》,单曲《MY BOY》《Take It Easy!》《DEEP MIND》等。